Menu

test

test

Serie 1-4

Populær letvægtsmast i 4 forskellige varianter. Masterne anvendes både af privat- og erhvervskunder.

Serie 0

Yderligere info (se datablad) 9 - 21 meter - trekantet letmast.

Vindfladeareal opdelt fra A1-A3

Vindfladearealer [AW]

A1 angiver max. vindfladearealer, der kan monteres på mastetoppene. Det er forudsat midlertidig opstilling på byggepladser, markedspladser, sportspladser og lignende, hvor der ønskes belysning i et begrænset tidsrum.
A2 angiver max. vindfladearealer ved permanent opstilling i forholdsvis beskyttet område, f.eks. byområde (terrænklasse III).
A3 angiver max. vindfladearealer ved permanent opstilling i fritliggende område (terrænklasse II)

        AW AW AW
Info. Højde: Sektioner: Vægt kg: A1 A2 A3
  [m] [stk.] [kg] [m²] [m²] [m²]
S0 9,0M 9 1 140 1,70 1,30 0,65
S0 12,0M  12 2 170 0,95 0,70 0,25
S0 18,0M  18 2 320 1,00 0,75 0,40
S0 21,0M  21 3 365 0,55 0,35 0,10

Der er 4 typer af fundamenter til Serie 0 masterne.

1 F: Støbt fundament.

Fundamentet støbes på site. Vær opmærksom på, at jordbunden under et max. 0,3 m tykt muldlag enten er intakt fast friktionsjord (sand) eller fast ler (cv > = 80kN/m2), samt at grundvandsspejlet er lavere end fundamentsundersiden (se datablad).

2 PF: Præfabrikeret fundament. 

Fundamentet leveres færdigt, og skal graves ned iht. spec. (se datablad).

3 SP: Stålfundament.

Fundamentet er et letvægtsfundament, fylder og vejer mindre end de andre fundamenter (se datablad).

4 FF: Flytbar fundament.

Fundamentet er placeret på jorden, og kan flyttes med truck eller kran efter behov. Anvendes til byggepladser eller lignende (se datablad).

 

Højde

[M]

F

PF

SF

FF

9 F301 PF301 SF301 FF301
12 F301 PF301 SF301 FF301
18 F302 PF302 SF302 FF302
21 F302 PE302 SF302 FF302

 

 

 

  

Toprør:

2-3 meter ø 60 (Se datablad).

Lige Travers:

Vinkeljern 70x70x7 

Profilrør 80x80x4 # 80x80x5

Rund Travers:

Vinkeljern 70x70x7 Heb 100 mm.

Børneværn:

Press gitter m. masker 50x50x3

Se datablad - Tilbehør

Fundamentsbolte:

jgædfj

Jordingsplader:

dfjgioawg

Lynafleder:

diojbgosidfg

Skabebeslag:

jdskl

Galvanisering

Valg af minimum zinklagstykkelse

Table 1 – Description of typical atmospheric environments related to the estimation of corrosivity categories acc. to EN ISO 14713-1 / Tabel 1 – Atmosfæriske korrosionskategorier og eksempler på typiske korrosionsmiljøer:


Maling

Duplex:

Er en special proces, hvor maling påføres varmforzinket stål (Duplex). Denne behandling giver ekstra lang levetid. Vi anvender typisk denne metode til falske skorstene, rørmaster, offshore master og andre produkttyper, hvor krav til levetiden og æstetik er vigtige.

Levetiden på duplexsystem

Et duplexsystem har som regel meget længere levetid, end belægningerne har hver for sig. Hollandske undersøgelser viser, at levetiden kan beregnes af formlen:

LT = K(LZn + LF)

Hvor

LT = duplexsystemets levetid
LZn = zinkbelægningens beregnede levetid i det aktuelle miljø.
LF = malingbelægningens beregnede levetid i det aktuelle miljø, hvis den påføres direkte på stål


K = miljøafhængig synergifaktor, som kan sættes til:
1,5 når systemet eksponeres i korrosionskategori C5, eller permanent nedsænket i havvand
1,6 – 2,0 ved eksponering i korrosionskategori C3 – C4 eller når tiden, hvor systemet er vådt, er mere end ca. 60%
2,1 – 2,3 ved eksponering i korrosionskategori C2.

Pulvermaling:

Anvendes primært som signalfarve på høje master, pulvermalingen bliver påført varmgalvanisering i rød og hvid, og har primært til formål at gøre masten synlig.

 

 

Vores master er alle CE-mærket iht. de gældende love og regler beskrevet i den Europæiske overensstemmelse.

BR 10 Bygningsreglementet, EC 3 + NA Eurocodes + nationale standarder.

Vi er certificeret iht. EN 1090-1 – EXC 1, 2, 3 og 4

 

Find CE-mærke på masterne her:

CE-M2 S0 9,0M CE-M2 S0 12,0M CE-M2 S0 18,0M CE-M2 S0 21,0

 

  

Verbunden
Produkte